Hvordan sikrer jeg mig bedst mod at få en kristen begravelse?

Jeg er buddhist og medlem af en anerkendt trossamfund.

Hvordan sikrer jeg mig bedst, at jeg ikke får en kristen begravelse?

Svar:

Du skriver en erklæring med dine begravelsesønsker, for efter dansk ret kan du frit bestemme, om du vil begraves i hel tilstand, dvs. i kiste, eller i kremeret tilstand, dvs. i urne, og om der skal være en religiøs højtidelighed eller ej.

Du kan udmærket tilføje, at du ønsker visse andre ritualer, fx buddhistiske ritualer, i forbindelse med din begravelse.

Erklæringen skal dateres og underskrives af dig personligt. Derefter skal du blot opbevare den et sted, så den bliver afleveret til begravelsesmyndigheden i tilfælde af din død. Du kan eventuelt give familie eller gode bekendte en kopi, lige som du kan lægge originalen sammen med dine private papirer og skrive på kuverten, at den skal afleveres til begravelsesmyndigheden.

Du kan læse mere om en sådan erklæring under denne linjes formularservice: Dødsfaldspakke

Med venlig hilsen

Erik Frodelund