Har jeg arveret efter min biologiske moder, når jeg er bortadopteret i 1954?

Jeg er adopteret den 24 maj 1954.

Lige nu er jeg ved at undersøge om min biologiske mor lever. Hvis hun lever,  vil jeg gøre krav på del i arven ved hende død. Jeg er bekendt med, at jeg  har 3 søskende og vil derfor kunne gøre krav på en fjerdedel.

På bagsiden af adoptionsbevillingen er tilføjet følgende:
" I medfør af § 32, stk. 2, i adoptionsloven, lov nr. 279 af 7 juni 1972 tillægges der herved adoptionen retsvirkning efter kapitel 2 i nævnte lov.  Der sker dog ingen ændring i retsforholdet mellem adoptivbarnet og adoptivfaderens slægt, herved bemærkes, at adoptivfaderen er afgået ved døden den 4. september1974."

Jeg har ikke haft kontakt med min biologiske mor eller mine søskende. Jeg ved også at min moder er gift / samlevet igen. Min biologiske far er død.

Hvad betyder ovenstående for min situation ?

Svar:

Da du er bortadopteret ved bevilling udstedt før d. 01.01.1957, havde du oprindeligt bevaret din arveret efter dine biologiske forældre.

Dette er imidlertid ændret ved påtegningen bag på adoptionbevillingen, som indebærer, at du har samme arveretlige retsstilling som børn, der er bortadopteret efter d. 01.01.1957, og det betyder, at du har mistet din arveret efter dine biologiske forældre og din biologiske slægt.

Nu har du udelukkende arveret efter adoptanterne og disses slægt.

Du kan læse mere om adoptivbørns arveret på emne nr. 834.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg