Mangler ved indflytning i nybyggeri

Jeg flyttede ind i et nyopført bygger for godt 1 år siden, og har i den efterfølgende periode haft adskillige problemer.

Huslejen er den den dyrere ende (ca. 6.000,- for 80 m2), og jeg forventede derfor også, at kvaliteten af lejemålet ville stå i forhold til denne husleje - men jeg blev skuffet.

Straks ved indflytning udfærdigede jeg den udleverede mangelliste, og den blev herefter afleveret til administrator. Mangellisten var rimelig omfattende med ca. 20 punkter, men vi blev lovet, at vores fejl/mangler meget hurtigt ville blive udbedret. I dag - ca. 1 år efter - har vi fortsat uløste problemer.

Et problem er især aktuelt - specielt i pengemæssigt henseende:

Vores gulv var ved indflytning meget skrammet og havde visse steder dybe huller. Dette blev naturligvis også anført i mangellisten, men først 10 mdr. efter bliver netop dette forhold efterset, og udlejers svar var, at vi jo ikke hæfter for gulvenes tilstand ved fraflytning, da de jo alligevel afhøvles og lakeres ved fraflytning. Min point er derimod, at vi har modtaget et gulv, som ikke var i orden ved indflytning, og jeg mener derfor ikke, at vi skal bekoste en afhøvling og efterfølgende lakering, da vi derved afleverer gulvene i en bedre stand end de blev modtaget ved indflytning. Det kan vel ikke være mit problem, at de først efter 10 mdr. kan afse tid til at se gulvet - de mener jo selvfølgelig, at disse ridser er kommet i den mellemliggende periode. Hvad er jeres syn på dette?

Kan de forlange, at jeg skal afhøvle/lakere gulvene ved fraflytning ?

Byggeriets kvalitet er generelt af skuffende kvalitet, og jeg overvejer derfor at fraflytte. Problemet med gulvene er 'dråben der fik bægeret til at løbe over', men jeg må naturligvis overveje sagen yderligere set i lyset af Jeres svar.

Med venlig hilsen

Per  

Svar

Du har ganske enkelt krav på at få manglerne udbedret så hurtigt som muligt, og hvis det ikke sker, kan du kræve et nedslag i dit husleje.

Send udlejeren et anbefalet brev, som du (af bevismæssige grunde) beholder en kopi af, og anmod om at få manglerne (måske især gulvet) udbedret straks. Forlang tillige et forholdsmæssigt afslag i dit husleje for hele lejeperioden og indtil afhjælpningen sker, idet "det lejede savner egenskaber, som må anses for tilsikrede" (jf. lejelovens § 13 stk.1).

Nægter udlejeren at lade arbejdet udføre, kan du anmode huslejenævnet om hjælp. Det er blot at sende en skriftlig anmodning vedlagt kopi af lejekontrakt, mangelsliste og den omtalte brevveksling. Det koster et gebyr på 110 kr.

Du kan i øvrigt med fordel læse emne nummer 715 og 719 på vores linje.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund