Gælder indskydergarantien på 100.000 € også for en bankgaranti i en bolighandel?

Apropos bankkrak og bolighandel. 

Hvordan er man stillet med hensyn til købers bankgaranti - og købers bank går konkurs?

Svar:

Indskydergarantien på 100.000 € ikke gælder for bankgarantier. Du kan læse mere om indskydergarantien på emne nr. 655.

Kravet i henhold til garantien kan anmeldes i bankens konkursbo og udløse dividende på linie med dividenden til bankens øvrige kreditorer.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600