Må min afdøde fars bank modregne 25.000 kr., som er indgået i løn og feriepenge efter dødsfaldet?

Jeg skriver, da min svigerfar desværre er død. Banken får informationen to dage efter og lukker alle konti og stopper betalinger af regninger.

I slutningen af måneden kommer afdødes løn og feriepenge ind på forbrugskontoen - i alt 25.000 kr. Afdøde havde samtidig et lån på ca. 40.000 kr.

Banken mener, at den har modregningsret i forbindelse med både løn og feriepenge og har inddraget pengene.

Skifteretten fortæller, at banken kun kan råde over de penge, der stod på de forskellige konti på dødsdagen. Og mener dermed, at vi kan betale bedemand med de ca. 25.000 fra løn og feriekonto. Men skifteretten siger, at vi selv skal tage sagen op med banken.

Derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, hvem der har ret til pengene?

Svar:

Skifteretten har ret. Banken kan kun modregne i det eventuelle indestående, der er på dødsdagen. Penge, der indgår herefter, tilfalder dødsboet og kan benyttes til at betale bedemanden eller den, der har udlagt pengene til begravelsesomkostningerne.

Hvis pengeinstituttet fortsat ikke betaler pengene, kan I indbringe sagen for Det finansielle ankenævn.

Du kan i øvrigt henvise til afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet nr. 182/1993. Selvom den er af ældre dato, gælder den fortsat.

Med venlig hilsen

Camilla Nowak

Advokat
___________________
Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500

Mail: cn@askt.dk