Har et firma pligt til at sende rykkere ud mindst en gang om året?

Et lille spørgsmål omkring gæld.

Det drejer sig om rykkerproceduren, hvor jeg mener, at for at være aktiv i sin gældspleje, er man forpligtet til mindst 1 gang årligt at fremsende rykkere til sine skyldnere, da kravet ellers vil bortfalde ! 

Er dette korrekt og i givet fald, hvor kan jeg finde reglen ?

Svar:

NEJ, det er ikke korrekt.

Der er ikke pligt til at udsende rykkerskrivelser mindst en gang om året.

Gælden forældes normalt tidligst efter 5 år, og et krav kan således gøres gældende f. eks. 4½ år efter forfaldstid, selv om der ikke er sendt rykkere i den mellemliggende periode.

Rykkerskrivelserne afbryder i øvrigt ikke den 5-årige forældelse, som du kan læse mere om på emne nr. 647 Er din gæld forældet?

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus