Må min bank modregne med min gæld til en anden bank, efter at bankerne er fusioneret?

Må en bank tage penge fra min budgetkonto, når jeg har en gammel gæld, som banken har overtaget på grund af fusion ?

Svar:

For det første medfører en bankfusion kun gensidighed, dvs. det er den samme bank der skylder dig penge (indlånskontoen) som du skylder penge (lånet), når fusionen medfører, at der kun er en bank tilbage. I fusionen Realdanmark og Danske Bank bevaredes de to brands - Danske Bank og BG Bank - og allerede derfor er der ikke modregningsret for en skyld i fx. BG Bank i et indestående i Danske Bank.

Hvis der kun havde været en fortsættende bank - fx. Danske Bank - ville der have været gensidighed. Men det er dernæst et spørgsmål om ikke fordringernes beskaffenhed udelukker modregning. Det er jo ganske "tilfældigt" at banken pga. fusionen sådan uden videre kan modregne - det lå uden for parternes forventninger og forudsætninger.

Jeg mener ikke, at modregning kan ske før banken har givet meddelelse om fusionen og dens konsekvenser for en udvidet modregningsadgang og der derefter er forløbet rimelig tid (ca. 3 måneder). Det finansielle ankenævn- som du kan klage til - har dog indtil videre ment at alene forløbet af 3 måneder fra fusionen til modregningen er nok til at modregning tillades.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød