Må en bank nægte at oprette en indlånskonto, fordi jeg er registreret i RKI?

Jeg er flyttet for nyligt og har i den forbindelse henvendt mig i en ny bank, hvor jeg ønskede at få en ny konto. Jeg har fået afslag, idet jeg fik oplyst, at jeg var registreret i RKI og derfor ikke kunne få en konto hos den nyue bank.

Jeg har ikke bedt om hverken Dankort, VISA eller lign. kreditcard, men udelukkende en konto, hvor jeg kunne sætte penge ind på.

Må de godt afvise mig som kunde på dette grundlag - at jeg står i RKI?

Kan jeg klage over dette nogen steder og i så fald hvor?

SVAR:

Det er efter min vurdering i strid med god pengeinstitutskik, når banken nægter dig adgang til at oprette en indlånskonto.

Banken må ikke nægte dig en indlånskonto, medmindre der foreligger en rimelig og saglig begrundelse herfor, og den omstændighed, at du er registreret i RKI er ikke en rimelig eller saglig begrundelse. I så fald ville ca. 250.000 danskere være afskåret fra at få en indlånskonto, og dermed ville de ikke kunne få udbetalt deres løn, dagpenge, kontanthjælp m.v.

Banken er derimod i sin gode ret til at nægte dig et Dankort, et Visakort eller et checkhæfte, og banken kan naturligvis også nægte at yde dig nogen form for lån.

Du bør først sende en klage til bankens ledelse. Hvis det mod forventning ikke hjælper, kan du klage til Det finansielle ankenævn.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg