Hæfter jeg for en tyvs misbrug af mit Dankort for i alt 7.500 kr.?

I forbindelse med et indbrud i vores hus, blev min pung med mit nye Dankort stjålet. Da jeg dagen forinden havde modtaget pinkodekuverten fra banken, var denne opbevaret i et skab i vores stue. Denne kuvert forsvandt også ved indbruddet.

Dette medførte efterfølgende misbrug umiddelbart efter indbruddet:

Én kontanthævning på kr. 5.000,-

Én kontanthævning på kr. 2.000,-

En fluesmækkertransaktion på kr. 500,-

.... herefter blev kortet spærret.

Mit spørgsmål går ud på følgende:

Vil min opbevarelse af pinkoden kunne betragtes som uansvarlig?

Da pinkoden har været anvendt, er der tale om en selvrisiko på op til kr. 1.200.

Vil det i ovenstående tilfælde betyde en selvrisiko på kr. 1.200,- i alt eller pr. kontanthævning?

Hvad dækker begrebet "op til kr. 1.200". I hvilke tilfælde kan man forestille sig en mindre selvrisiko?

SVAR:

Du hæfter efter min opfattelse kun for kr. 1.200 i alt, medmindre du har undladt at spærre kortet, så snart du fandt ud af, at der havde været indbrud.

Det kan ikke betegnes som groft uagtsomt, at du har opbevaret pinkoden i et skab i huset.

Op til betyder at hæftelsen maksimalt kan udgøre 1.200 kr. Hvis tyven kun havde hævet for 1.000 kr. ville du kun hæfte for 1.000 kr.

Du kan læse mere om hæftelsen for betalingskort på emne nr. 653

Med venlig hilsen

Camilla Nowak
___________________


Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500

Mail: cn@askt.dk