Hvornår forældes en kautionsforpligtelse?

Er der nogen forældelsesfrist med hensyn til, hvornår en kreditor skal gøre sit krav gældende overfor en kautionist?

SVAR:

Kautionsforpligtelser forældes på 20 år fra stiftelsen.

Hvis den fordring, der er kautioneret for, forældes på 5 år, forældes kautionen ligeledes på 5 år, men fristen regnes først fra kautionsforpligtelsens forfaldstid, dvs. da hovedskyldneren misligholdt gælden.

Du kan læse mere om forældelse af fordringer på  emne nr. 647.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg