Hvornår forældes en kautionsforpligtelse?

Er der nogen forældelsesfrist med hensyn til, hvornår en kreditor skal gøre sit krav gældende overfor en kautionist?

SVAR:

Kravet mod kautionisten forældes efter de regler, der gælder for forældelse af kravet mod hovedskyldneren.

Hvis kravet mod hovedskyldneren er undergivet en frist på 10 år, er kravet mod kautionisten også undergivet en frist på 10 år.

Fristen skal regnes fra kautionskravets forfaldstidspunkt.

Ved selvskyldnerkaution, hvor kautionistens forpligtelse indtræder straks ved hovedmandens misligholdelse over for kreditor, skal fristen således regnes fra misligholdelsestidspunktet. Ved simpel kaution og tabskaution, hvor kautionistens forpligtelse først indtræder, når det er godtgjort, at hovedmanden ikke kan betale, skal fristen regnes fra dette tidspunkt.

Forældelse af kreditors krav mod hovedmanden indebærer, at kautionsforpligtelsen bortfalder, medmindre der er indgået en gyldig aftale mellem parterne om, at kautionisten hæfter til trods for, at kravet mod hovedmanden forældes.

Du kan læse mere om forældelse af fordringer på  emne nr. 647.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg