Kan jeg som forbruger opsige en serviceaftale, der er uopsigelig i 3 år?

Kan jeg som forbruger opsige en serviceaftale på et vilkårligt tidspunkt, selv om der i aftalen står, at den er uopsigelig i 3 år?

Og kan firmaet, aftalen er ingået med, kræve en forholdsmæssig dækning for "tabt" fortjeneste ved opsigelsen?

SVAR:

Du kan som forbruger opsige visse serviceaftaler, når der er gået ni måneder, efter de blev indgået - og det gælder uanset, at der står noget andet i aftalen, fx tre års uopsigelighed.

Sådanne aftaler kan opsiges med tre måneders varsel til udgangen af en måned, og sælgeren af ydelsen har ingen mulighed for at få en "forholdsmæssig dækning af tabt fortjeneste" - for nu at svare som spurgt.

De serviceaftaler, du kan opsige, fremgår af § 14 stk. 1 i lov om visse forbrugeraftaler, som du kan læse under denne linjes lovsamling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund