Har jeg fortrydelsesret ved køb på internet?

Jeg har købt en computerdel (en CPU) over internettet ved at sende sælger en ordre og en check med posten. Checken bliver hævet dagen efter, men sælger kan ikke lever CPUen, da han ikke har den på lager. 5 dage efter kan sælger så levere CPUen men prisen på den er faldet 600 kr hos sælger.

Spørgsmål: Har jeg ret til at fortryde købet eller forlange 600 kr af sælger?

SVAR:

Du må kunne fortryde aftalen senest ugedagen efter, at du har fået varen i hænde, jf. lov om visse forbrugeraftaler § 11 stk. 1, da der er tale om såkaldt fjernsalg, jf. samme lovs § 10 stk. 1.

I så fald skal du bekoste tilbagesendelsen/afleveringen, hvorefter du har krav på at få hele det indbetalte beløb tilbage, jf. § 11 stk. 3 og § 11 stk. 4.

Du kan derimod ikke forlange, at sælger tilbagebetaler dig 600 kr., men du kan jo blot købe den pågældende CPU på ny til den lavere pris.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund