Kan en andelsboligforening afkræves renter på 1% pr. måned?

Goddag.

Det er et rigtigt godt initiativ med disse sider.

Jeg har et spørgsmål vedrørende strafrenter.

emne nr. 648 er anført følgende:

"Hvis du som privatperson af en erhvervsdrivende er blevet afkrævet en strafrente på f. eks. 1% pr. påbegyndt måned, vil vi råde dig til at nøjes med at betale en strafrente på 5% over nationalbankens disconto"

Jeg forstår, at det er privatperson, men gælder det også en andelsboligforening?

Jeg bor i en andelsboligforening, hvor det er foreningen, der står som kunde i den lokale tømmerhandel.

Bestyreren af tømmerhandelen siger, at her er forholdet erhvervsdrivende kontra erhvervsdrivende og så må de godt kræve 1% i strafrente pr påbegyndt måned.!! (Hvilket de har gjort på nogen havemøbler jeg har købt).

Må de det ??

SVAR:

Rentelovens § 7 har følgende ordlyd:

§ 7. § 5 (om den maksimale rente på diskontoen + 5 %) kan ikke fraviges til skade for en skyldner ved aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når skyldneren hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale, han har indgået, ikke er omfattet af 1. pkt.

Efter min opfattelse kan ordet skyldneren godt være en såkaldt juridisk person, f.eks. en forening, og da jeg går ud fra, at andelsboligforeningen ikke driver erhverv, må foreningen kunne påberåbe sig rentelovens § 7 og dermed nægte at betale højere renter end tilladt efter loven.

Jeg kan henvise til bogen Mogens Munch: Renteloven med kommentarer fra 1983 side 148, som desværre ikke direkte nævner andelsboligforeninger, men derimod anfører, at sportsforeninger kan påberåbe sig forbrugerbeskyttelsesreglen i rentelovens § 7.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg