Skal ægtefællen samtykke til køb af fast ejendom?

Kan den ene ægtefælle købe fast ejendom uden accept/medunderskrivelse fra den anden ægtefælle (ægteskabet er med fælleseje) ??

Samme spørgsmål, men med den forudsætning, at ægtefællerne er separeret.

Svar:

Svaret er 2 gange JA

Der kræves ikke ægtefællesamtykke til køb af fast ejendom.

Derimod kræves der ægtefællesamtykke til salg og pantsætning af fast ejendom, der tjener til familiens bolig, forudsat at ejendommen er fælleseje, jf. retsvirkningslovens § 18.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.