Ændres mit personfradrag, hvis jeg gifter mig?

Det drejer sig om skattefradrag afhængig af ens civilstand!

Som enlig (ugift) har jeg et personfradrag på 36.800 kr i 2004.

Hvordan ændrer det sig, hvis jeg bliver gift i juli måned?

Har det nogen indflydelse om, min kommende hustru er dansk eller udenlandsk statsborger med opholdstilladelse eller ej?

På forhånd tak for svaret og for, en rigtig god service ;-)

Svar:

Personfradraget i 2008 på 36.800 kr. gælder for alle personer, der er fyldt 18 år, anset om de er gifte eller ugifte.

Hvis du gifter dig i juli 2004, og er I samlevende ved årets udgang, opstår en række særlige sambeskatningseffekter, herunder retten til at overføre uudnyttet personfradrag og uudnyttet bundfradrag i relation til mellemskatten. Se nærmere emne nr. 512

Disse fordele gælder kun, hvis din ægtefælle er ubegrænset skattepligtig til Danmark. Det er hun, hvis hun enten har bopæl i Danmark eller opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

Hendes nationalitet er uden betydning og efter kildeskattelovens ordlyd er det heller ikke af betydning, om hun har opholdstilladelse.

Hvis din nye ægtefælle først bliver ubegrænset skattepligtig til Danmark pr d. 01.07.2002, får du kun ret til overførsel af et halvt personfradrag og et halvt uudnyttet bundfradrag i relation til mellemskatten.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus