Delvist særeje i ægteskabet


Jeg skal giftes i næste måned, og i den forbindelse har min forlovede og jeg snakket om vor kommende formueordning.

Min forlovede ejer en bil, der er betalt, samt et hus med en større friværdi, mens jeg stort set ikke ejer noget, for min opsparing og min studiegæld går lige op. Derfor har vi besluttet at få delvist særeje, dvs. at de værdier, vi hver især går ind i ægteskabet med, skal vedblive med at tilhøre os - som vort respektive særeje.

Endvidere ønsker vi, at hvad vi hver især måtte arve, skal være vort særeje.

Kan vi benytte jeres ægtepagt på nummer 251?

Med tiden vil jeg gerne købe mig ind i huset, så jeg kan få del i skattefradragene.

Desuden har vi endnu en overvejelse, for min forlovede har en datter på syv år. Jeg har læst, at med en ægtepagt bliver hendes arv begrænset til 1/16 af sin fars værdier?

Er det rigtigt?


Sanne, Odense. 

Svar

Den omtalte ægtepagt - med nummer 251 her på siden - opfylder et hundrede procent jeres ønske til en formueordning. Ægtepagten om delvist særeje medfører nemlig, at I hver især fortsætter med at eje det, I medbragte i ægteskabet, som jeres særeje, lige som kommende arv bliver jeres respektive særeje.

Ægtepagten om delvist særeje kan bestilles via nummer 251, og den koster 350 kr.

Som ægtefælle kan du - efter sædvanlig praksis og hvis din mand er indforstået med det - få en del af fradragene på huset, selv om det tilhører din mand som hans særeje. Ligeledes kan du købe eller få foræret en del af huset, Du kan eventuelt læse mere om aftaler og gaver mellem ægtefæller på emnerne 528 og 529 her på linjen..

Når du har læst, at et såkaldt særbarns arv kan begrænses til 1/16, så er det korrekt. Men det forudsætter en anden type ægtepagt samt et testamente.
I jeres tilfælde kommer pigen til at arve en fjerdedel af sin fars formue, hvis han dør først, og I har oprettet en ægtepagt om delvist kombinationssæreje.

Skulle I tillige vælge at supplere jeres ægtepagt med et gensidigt testamente, der findes på linjens nummer 257 SBHL falder datterens arveandel til 1/16 af sin fars formue.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund