Hvordan opløser vi vort sameje om huset?

Hvorledes er man stillet i et papirløst forhold, hvor parterne er blevet enige om at splittes og dermed sælge huset, hvor begge er medunderskrivere på såvel lånedokument som skøde.

Sagen er den, at den ene part ønsker at sælge huset med det samme gennem en ejendomsmægler, mens den anden part (som nu bor selv i huset) ønsker at prøve at sælge huset privat og dermed kan trække tiden unødigt langt.

1. Kan det lade sig gøre at sælge huset, såfremt den ene part ønsker at tage mod et (rimeligt) købstilbud?

2. I benægtende fald, hvorledes kan man så få afsluttet sagen?

SVAR:

Huset kan kun sælges, hvis begge parter underskriver købsaftalen. Du kan ikke få dømt den anden part til at acceptere et købstilbud, og den anden part kan heller ikke blive erstatningsansvarlig over for dig, fordi han eller hun ikke vil medvirke til salg gennem en bestemt ejendomsmægler.

Hvis den anden part ikke ønsker at sælge, er den eneste udvej, at du begærer samejet opløst ved en frivillig auktion gennem fogedretten. Ved denne auktion kan alle - herunder de 2 nuværende ejere - byde på ejendommen.

Nogle af de opståede problemer kunne være undgået, hvis I havde haft en samejeoverenskomst, hvor der var aftalt spilleregler for opløsning af samejet. Da dette ikke er tilfældet, er I henvist til opløsning ved frivillig auktion, hvis I ikke kan blive enige om andet. Du kan læse mere om samejeoverenskomst på emne nr. 436.

Det er uhyre sjældent, at det ender med en frivillig auktion gennem fogedretten. Dette er en dårlig måde at sælge huset på, og det tab, som derved lides, kommer I til at dele. I praksis vil der derfor normalt ske det, at den anden part bøjer sig, og går med til at ejendommen sælges gennem en ejendomsmægler.
 

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg