Har ejendomsmægler ret i, at overskud ved salg af ejerbolig skal ligedeles, når parterne har levet sammen med fælles økonomi i 6 år?

Min far har i de sidste 15 år boet i et hus, som hans samlever købte med udbetalingen fra et solgt rækkehus. Min far har under samlivet indfriet et pantebrev i huset på 114.000 kr. og desuden bidraget med sin løn siden de købte huset. Huset har kun kunnet blive en realitet ved at min fars bidrag er gået ind på deres budgetkonto hver måned.

Nu har samleveren bedt ham flytte fra huset og finde en lejlighed.

Min far har ved et tilfælde haft kontakt med en ejendomsmægler, der skulle vurdere genbohuset i forbindelse med et salg, og har derved selv fået en vurdering af "deres" eget hus, også med henblik på et eventuelt salg. Det vil kunne indbringe et overskud på 900.000 kr.

Ejendomsmægleren fortalte min far, at man er lige i delingen af et eventuelt overskud ved salg af ejerbolig, når man har boet sammen og delt udgifterne ligeligt i mere end 6 år.

Har ejendomsmægleren ret i det og er der juridisk noget der kan bekræfte dette?

Svar:

Ejendomsmægleren har - desværre for din far - ikke ret i, at der opstår sameje, blot fordi parterne har boet sammen med fællesøkonomi i et bestemt antal år. Højesteret har i en meget principiel dom fra d. 1. april 1980 slået fast, at der ikke opstår sameje på denne måde. Man må håbe, at nogen vil sørge for at gøre ejendomsmægleren opmærksom på, at hans opfattelse af retstilstanden har været forkert i de sidste 25 år. I modsat fald kan mægleren gøre stor skade ved at optræde som rådgiver på områder, som han ikke har spor forstand på.

Din fars samlever står som tinglyst ene-ejer af huset, og hun kan derfor kræve, at din far skal flytte fra huset. Hun bestemmer selv, om hun vil sælge huset, og provenuet ved salg tilhører hende

Din far må have gode muligheder for at få tilkendt et såkaldt kompensationsbeløb i det omfang han kan godtgøre, at hun er blevet beriget ved hans økonomiske bidrag til den fælles økonomi.

Det kan du læse mere om på emne nr. 472

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus