472 Kompensationskrav

 

Hvis du føler, at din samlever får nogle urimelige fordele i forbindelse med en opløsning af jeres forhold, vil du som oftest kun kunne gøre én ting. Nemlig erkende, at du er blevet nogle erfaringer rigere, men økonomisk fattigere!

Selv om du har haft den opfattelse, at I ejede tingene i fællesskab, vil det ikke være tilfældet, medmindre du og din samlever har indgået en udtrykkelig aftale om det.

Skulle din samlever fx have købt fjernsynet, stereoanlægget, bilen og ejerlejligheden - eller eventuelt blot have betalt udbetalingerne - mens du har købt maden og ferierne, forbliver han sandsynligvis som ejer af alle de omtalte værdier. Det er svært at få statueret sameje om din samlevers værdier, og det kan du læse mere om på det forrige nummer. Nemlig på nummer 471.

Ligeledes kan du godt glemme alt om at rejse et krav på det grundlag, at du har sørget for hjemmet og børnene, mens din samlever tjente pengene og sikrede sig en opsparing.

Men du har dog en mulighed for at bringe lidt økonomisk balance i en fordeling, der efter de almindelige ejerregler giver din samlever mere end dig. Nemlig hvis du kan bevise, at din samlever har fået en berigelse på din bekostning.

Har du og din samlever fx haft lige store indtægter, og din samlever har købt ejendommen, efter I fandt sammen, har du gode udsigter til at få en andel af friværdien. Men du kommer kun igennem med et sådant kompensationskrav, hvis:

1) Jeres forhold har varet i mere end 2-3 år.

2) Din samlever er blevet beriget i kraft af dine økonomiske bidrag til udgifterne og din arbejdsmæssige indsats under samlivet

Skulle du stå i en delingssituation, hvor du føler dig snydt, vil vi anbefale dig at få en konkret vurdering af dine muligheder for at komme igennem med et kompensationskrav. I første omgang måske ved et gratis besøg i Advokatvagten, og den kan du læse mere om i emne nummer 162.

Hvis du ud fra domstolenes praksis har krav på en sådan kompensation, kan du modtage beløbet skattefrit. Men aftaler du og din samlever uden videre overvejelse, at du skal have en kompensation, risikerer du, at skattevæsenet anser det for en gave eller en arbejdsindtægt, der skal indkomstbeskattes.

Ønsker du at vide mere om dine muligheder for juridisk assistance i forbindelse med opløsningen af et papirløst forhold, kan du læse emne nummer 474.