Kan vi indgå en forhåndsaftale om ikke at ville rejse kompensationskrav?

Jeg er flyttet sammen med en dame, uden at være gift med hende.

Vi har separat økonomi og har underskrevet en lille kontrakt, hvor vi forpligter os til at ikke gør krav på hinandens værdier  ved eventuelle konflikter.

Er kontrakten gyldig ?

Er jeg på den måde sikret ?

Svar:

Jeres aftale er som udgangspunkt gyldig, for der gælder et princip om aftalefrihed mellem ugifte samlevende.

Hvis det skulle vise sig, at aftalen er helt urimelig, vil den kunne tilsidesættes efter en særlig regel herom i aftalelovens § 36. Der er ingen trykt retspraksis herom.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg