Børnetestamente til fordel for min nye mand.

Til Advokaten

Jeg har forældreretten over mine 2 børn på henholdsvis 11 og 13 år. Jeg er i dag gift, men ikke med børnenes far. Børnene er meget glade for min mand og bor hos os.

Mit spørgsmål er: Hvis der sker mig noget, har min mand da mulighed for at beholde børnene? Kan jeg testementere ham min forældreret eller hvilke muligheder er der?

Svar

Du kan eventuelt oprette et såkaldt børnetestamente, hvor du tilkendegiver, at du ønsker, at forældremyndigheden skal tilfalde din nye mand.

Der er ingen formkrav til et børnetestamenter, således som der er ved almindelige testamenter.

Statsamterne har ikke pligt til at følge din tilkendegivelse. Børnenes far har ifølge lov om forældremyndighed og samvær en fortrinsret til at få overført forældremyndigheden til sig, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for børnene, taler imod det.

Vi vil råde dig til at begrunde dit ønske udførligt, da dette kan komme til at spille ind ved statsamternes vurdering af sagen.

Du kan på denne service læse mere om børnetestamenter på emnerne nr. 322 og 445.

Du kan også bestille en formular til et børnetestamente, som koster 150 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 234.

Du kan også overveje, om du og din nye mand bør oprette et gensidigt testamente I dette testamente kan indsættes en bestemmelse om, at du ønsker, at din nye mand skal have forældremyndigheden over børnene, hvis du dør, før børnene er fyldt 18 år. Formular nr. 257 på denne linie er et gensidigt testamente mellem ægtefæller med børn. Dette testamente indeholder også en formular til et børnetestamente.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg