445 Børnetestamente

Uanset om du og din samlever har fælles forældremyndighed over jeres barn, eller du - som barnets mor - har valgt at beholde den alene, så bør I - eller du - oprette et såkaldt børnetestamente.

Et børnetestamente er en erklæring, hvor du giver udtryk for, hvem du anser for bedst egnet til at overtage rettighederne over barnet i tilfælde af, at du selv dør, inden barnet bliver juridisk voksent, dvs. fylder 18 år.

Da ingen af os heldigvis kan vide, hvornår vi skal herfra, fx på grund af en færdselsulykke, er det vigtigt, at du kommer med en tilkendegivelse af, hvem du anser for bedst egnet til at sørge for dit barns videre opvækst og opdragelse - i tilfælde af din død.

Hvis du som barnets mor har forældremyndigheden alene, vil barnets far automatisk have en fortrinsret til at få rettighederne over barnet, såfremt du dør. Men også i den situation, vil der være et behov for at lave en skriftlig tilkendegivelse, da I kan omkomme ved den samme ulykke.

Du kan eventuelt skrive en såkaldt alternativ erklæring, hvor du indleder med følgende:

'Såfremt jeg dør, finder jeg barnets far bedst egnet til at overtage forældremyndigheden og værgemålet over barnet'.
'Skulle barnets far og jeg imidlertid dø samtidig, finder jeg.... (og eventuelt i prioriteret rækkefølge den eller de personer) bedst egnede til at overtage forældremyndigheden og dermed forestå opdragelsen og plejen af mit barn'.

Har du og din samlever indgået en aftale om fælles forældremyndighed, skal I i fællesskab skrive erklæringen, hvor I peger på den person - eller eventuelt flere personer i en prioriteret rækkefølge - som I anser for bedst egnede til at overtage forældremyndigheden og værgemålet over jeres barn.

Rent juridisk stilles der ingen krav om, at en sådan erklæring - der noget misvisende kaldes for et børnetestamente - skal oprettes på en bestemt måde. I kan derfor nedskrive jeres tilkendegivelse på et stykke ganske almindeligt papir, som I daterer og underskriver. Derefter er dokumentet gyldigt, og børnetestamentet bør opbevares et sted, hvor det efter al sandsynlighed bliver fundet i tilfælde af jeres død, fx sammen med jeres bankbøger og andre private papirer.

I kan også skrive jeres tilkendegivelse i et egentligt testamente, som I underskriver foran notaren, og som notarialvæsenet opbevarer en kopi af. På den måde slår I populært sagt to fluer med et smæk, idet I sikrer jer arveret efter hinanden, lige som I kan være et hundrede procent sikre på, at ønsket om barnets videre forsørgelse vil komme til Familieretshusets kundskab efter jeres død.

Når I har skrevet et børnetestamente, skal Familieretshuset følge jeres ønsker, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for barnet taler herimod. Der kan f. eks. være tale om tiltagende alkoholisme hos den person, I har peget på.

Fortryder I senere jeres tilkendegivelser i et børnetestamente, kan I frit tilbagekalde det. Har I skrevet børnetestamentet på et stykke ganske almindeligt papir, kan I tilbagekalde det ved at rive papiret i stykker - og bagefter kan I eventuelt skrive en ny erklæring med andre navngivne ønsker. Men fremgår jeres tilkendegivelse af et notartestamente, bør I tilbagekalde testamentet og oprette et nyt notartestamente, idet notarialvæsenet opbevarer en kopi af originalen.

Som et led i denne service har vi udformet formularer til rene børnetestamenter, som I kan læse mere om i emne nr. 234 - hvis kun en har forældremyndigheden - og emne nr. 235 - hvis I har fælles forældremyndighed.

Ønsker I tillige at få indbyrdes arveret efter hinanden, kan I bestille et notartestamente med indbygget børnetestamente. Dette dokument kan I eventuelt læse mere om under emne nr. 245.

Skulle du have forældremyndigheden alene og samtidigt ønske at få børnetestamentet med i et egentligt testamente, har vi udformet endnu et. Nemlig et notartestamente til enlige med børn, og det kan du læse mere om i
emne nr. 282.