Hvordan får min samlever arveret ?

Jeg bor papirløst med en pige (og vores fælles datter), jeg ønsker at sikre, at hun og min datter arver alt mit, hvis jeg dør.

Hvordan sikrer jeg dette?

Lars L.

Svar

Da I ikke er gift, har I ikke indbyrdes arveret.

Hvis du dør først, arver dine livsarvinger (din datter) alt, hvad du efterlader dig.

Du kan ved et testamente testere 3/4 af din formue til din samlever. Den sidste 1/4 skal tilfalde dine livsarvinger som tvangsarv. Hvis I opretter et udvidet samlevertestamente, kan I testere 7/8 til den længstlevende.

Du kan på denne linie læse mere om den arveretlige stilling på emnerne 461 og 462.

Vi har som led i denne liniens formularservice udarbejdet en formular til et gensidigt testamente mellem samlevende med børn. Det kan du læse mere om på emne nr. 245. Testamentet koster kr. 300 incl. moms og forsendelse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg