461 Ingen automatisk arveret

Hvis du og din kæreste vælger at gifte jer, får I helt automatisk arveret efter hinanden. Men vælger du og din kæreste i stedet at leve papirløst sammen, får I ingen arveret efter hinanden - og det gælder, uanset om I når at bo sammen i 5, 10 eller 50 år.

I det papirløse samliv kommer I kun til at arve hinandens værdier, hvis I selv sørger for det. Nemlig ved at oprette et testamente, hvori I begunstiger hinanden - og dermed giver hinanden arveret!

Der vil aldrig være noget forgjort ved at oprette et sådant gensidigt testamente, for I kan hver især - og på et hvilket som helst tidspunkt - tilbagekalde eller ændre det. Til gengæld kan der opstå store økonomiske problemer for den af jer, der lever længst, såfremt I ikke sørger for at få oprettet et gensidigt testamente. I så fald arver den længstlevende intet, idet alle den anden samlevers værdier falder i arv til hans eller hendes arvinger efter loven.

Værdierne falder i den sidstnævnte situation i arv til din afdøde samlevers:

1) Eventuelle børn, børnebørn, oldebørn m.v..

2) Efterlader din samlever sig ingen børn eller børnebørn, bliver det hans forældre, der deler hans værdier.

3) Skulle din samlevers ene forælder være død, går forælderens halvdel videre til lige fordeling blandt forælderens børn eller børnebørn, dvs. din samlevers søskende eller niecer og nevøer.

Selv om din samlevers børn eller forældre skulle ønske at give afkald på arv til fordel for dig, kan det ikke lade sig gøre. Et eventuelt arveafkald medfører blot, at andre af din samlevers arvinger - fx hans søskende - i stedet arver værdierne.

Tilbyder din samlevers børn eller forældre at modtage arven for derefter at forære den til dig, bliver det en særdeles bekostelig affære i afgifter og skat. Først skal din samlevers arvinger betale boafgift eller tillægsboafgift af dødsboets værdier, og derefter skal du personligt indkomstbeskattes af hele gavebeløbet!

Derfor er det uhyre vigtigt (!), at du og din samlever sørger for at sikre jer selv og hinanden indbyrdes arveret i tide. Trafikuheldet kan ske i morgen, og bagefter er der måske ingen mulighed for at rette op på det manglende testamente!

Især er det vigtigt, at I opretter et gensidigt testamente efter to års samliv på en fælles adresse, for efter dette tidspunkt falder boafgiften til 15% med et bundfradrag på 307.500 kr. (2023).

Vil du vide mere om boafgiften for en papirløs enke eller enkemand, kan du læse emne nummer 463.

Ønsker du at vide mere om gensidige testamenter mellem papirløse samlevere, kan du læse det næste emne, dvs. emne nummer 462.

Som en del af denne service har vi udformet to gensidige notartestamentet for papirløse samlevere. Nemlig et gensidigt notartestamente for samlevere med børn og et for samlevere uden børn. De omtalte testamenter kan du læse mere om på henholdsvis emne nr. 244 og emne nr. 245 under linjens FormularService.