Har kommunen ret i, at jeg ikke er enlig forsørger, når jeg bor hos en gift veninde?

Jeg er sammen med mine 3 børn flyttet fra min samlever. Da jeg ikke umiddelbart havde bolig, flyttede jeg ind hos en veninde, der har et barn.

Jeg søgte inden den 1.10 om ordinært og ekstra børnetilskud, men fik afslag begrundet i, at jeg blev betragtet som samlevende med denne veninde.

Jeg kan oplyse, at veninden er lykkeligt gift, og at der på ingen måde er tale om ægteskabslignende samliv, men om en midlertidig nødløsning.

Er dette en rimelig afgørelse ?

SVAR:

Kommunens afslag er ikke blot en åbenbart urimelig afgørelse. Afslaget er også i strid med loven.

Du er naturligvis enlig forsørger, selv om du har boet hos en gift veninde.

Du bør omgående og inden 4 uger påklage afslaget på ordinært og ekstra børnetilskud tilskud til det sociale ankenævn.

Du kan læse mere om reglerne om børnetilskud på emne nr. 338.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg