I Sverige har vi borgerlig konfirmation - har I det i Danmark?

Hej!
 
I en svensk bok som heter "Ateistens Handbok" (Claes Adam Wachtmeister, Bokförlaget Prisma, Studentföreningen Verdanti, 1964) finns ett kapitel av Erik Elten med titeln "Borgerlig Konfirmation" som berättar om en dansk verksamhet. "Forening mod kirkelig Konfirmation" bildades 1915 av två danska fackföreningsmän.
 
Den 11 april 1915 hölls i Folkets Hus en ceremoni för 18 deltagare, och talet hölls av Herman Trier. Verksamheten växte och 1937 deltog 1177 pojkar och flickor.
 
I boken står vidare att "Under de senaste åren har det genomsnittliga antalet ungdomar i Köpenhamn varit ca 1200 eller 7% av dem som befinner sig i konfirmationsåldern."
 
Jag blev nyfiken och ville läsa mer om borgerlig konfirmation i Danmark, eftersom Humanisterna har sådan verksamhet både i Norge, Sverige och Finland.
 
Då stötte jag till min förvåning på en sida på er hemsida som påstår att borgerlig konfirmation inte existerar!?
("https://familieadvokaten.dk/Breve-300/b300-56.html")
 
Eller har jag missuppfattat, så att dessa ungdomsfester finns, men att de inte föregås av något läger?
 
I Sverige hade vi i år 7 läger med ca 130 ungdomar, och i Norge är verksamheten mycket större.
 
Det vore ju kul om motsvarande verksamhet finns i Danmark också.
 
Vet ni vart jag kan vända mig för att få veta mer?
 
Svar:
 
De omtalte ungdomsfester findes mig bekendt ingen steder i Danmark i dag,  idet unge, der ikke bliver kirkeligt konfirmeret, sædvanligvis får en  familiefest i stil med den, de kirkelige konfirmander får - men uden en  mere officiel bekræftelse (eller hvordan jeg nu skal forklare det). Tidligere har der været såkaldte "borgerlige konfirmationer" i blandt andet  Folkets Hus i København
 
Der er "borgerlig vielse", men ingen "borgerlig konfirmation" i stil med den, som foregår i Sverige og Norge.
 
Derfor er det omtalte brevkassesvar fortsat korrekt: "Rent juridisk er der ikke noget, som hedder "borgerlig konfirmation". Det  er blot en sproglig betegnelse for, at en ung ikke bliver konfirmeret, men at familien alligevel holder en slags  konfirmationsfest med gaver osv. Eller sagt på anden vis, så er det en fest for den unge - uden en  forudgående kirkelig konfirmation".
 
Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund