Din mening
Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 27.58 % 227 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 7.90 % 65 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 7.78 % 64 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 4.62 % 38 stemmer
Nej - denne del af formuen bør - uanset ægteskabets varighed - kunne udtages forlods 48.00 % 395 stemmer
Ved ikke 4.13 % 34 stemmer

Antal stemmer i alt: 823
Tilbage til oversigt