Din mening
Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 27,12 % 227 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 7,77 % 65 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 7,89 % 66 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 4,66 % 39 stemmer
Nej - denne del af formuen bør - uanset ægteskabets varighed - kunne udtages forlods 48,51 % 406 stemmer
Ved ikke 4,06 % 34 stemmer

Antal stemmer i alt: 837
Tilbage til oversigt