Din mening
Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 27.62 % 227 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 7.91 % 65 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 7.79 % 64 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 4.62 % 38 stemmer
Nej - denne del af formuen bør - uanset ægteskabets varighed - kunne udtages forlods 47.93 % 394 stemmer
Ved ikke 4.14 % 34 stemmer

Antal stemmer i alt: 822
Tilbage til oversigt