Din mening
Bør arv og gaver deles ved separation og skilsmisse, medmindre arvelader eller giver har bestemt andet?

Ja - de gældende regler bør opretholdes 23.81 % 75 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 5.72 % 18 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 6.35 % 20 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 4.13 % 13 stemmer
Nej - arven eller gaven bør kunne udtages forlods - uanset ægteskabets varighed. 50.48 % 159 stemmer
Ved ikke 9.52 % 30 stemmer

Antal stemmer i alt: 315
Tilbage til oversigt