Din mening
Bør der indføres automatisk arveret for ugifte par, som har fællesbørn og har levet sammen i mindst 2 år?

Ja - til 50% af den afdødes formue 61.51 % 1390 stemmer
Ja - til 25% af den afdødes formue 4.12 % 93 stemmer
Ja - til 25% af den afdødes formue, dog max. 500.000 kr. 4.74 % 107 stemmer
Nej 24.38 % 551 stemmer
Ved ikke 5.27 % 119 stemmer

Antal stemmer i alt: 2260
Tilbage til oversigt