Din mening
Bør der indføres automatisk arveret for ugifte par, som har fællesbørn og har levet sammen i mindst 2 år?

Ja - til 50% af den afdødes formue 61.48 % 1390 stemmer
Ja - til 25% af den afdødes formue 4.16 % 94 stemmer
Ja - til 25% af den afdødes formue, dog max. 500.000 kr. 4.73 % 107 stemmer
Nej 24.37 % 551 stemmer
Ved ikke 5.26 % 119 stemmer

Antal stemmer i alt: 2261
Tilbage til oversigt