Din mening
Bør der indføres automatisk arveret for ugifte par, som har fællesbørn og har levet sammen i mindst 2 år?

Ja - til 50% af den afdødes formue 61.52 % 1389 stemmer
Ja - til 25% af den afdødes formue 4.12 % 93 stemmer
Ja - til 25% af den afdødes formue, dog max. 500.000 kr. 4.74 % 107 stemmer
Nej 24.40 % 551 stemmer
Ved ikke 5.23 % 118 stemmer

Antal stemmer i alt: 2258
Tilbage til oversigt