Din mening
Er det rimeligt, at en ægtefælle hæfter subsidiært for den samlevende ægtefælles retsskatter opstået under ægteskabet?

Ja, de gældende regler herom bør opretholdes. 32.76 % 441 stemmer
Nej, en sådan hæftelse strider med reglerne om særhæftelse for ægtefæller 60.85 % 819 stemmer
Ved ikke 6.39 % 86 stemmer

Antal stemmer i alt: 1346
Tilbage til oversigt