Ankenævnet for patenter og varemærker


Ankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.


Hvem består nævnet af? op til 18 medlemmer:

  1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være landsdommer,
  2. En næstformand, der skal opfylde betingelserne for at være landsdommer
  3. Et antal medlemmer, der ikke skal opfylde specificerede krav

Nævnet udpeges af erhvervsministeren og sidder i en periode på 5 år.

Gebyr: 4000 kr., 5000 kr. eller 8000 kr. afhængig af sagstypen. Får klageren helt eller delvist medhold, får klageren tilbagebetalt gebyret.

Klagefrist: Senest 2 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen fra Patentdirektoratet, skal klagen være fremsendt.

Adresse
  • Helgeshøj Allé 81
    2630 Taastrup
    Tlf: 43508000

pvanke.dkSe også