Bemandingsnævnet


Nævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet efter havanlægsloven. Dette drejer sig hovedsagligt om anlæg til indvinding af råstoffer og efterforskning samt platforme.


Hvem består nævnet af? 19 medlemmer:

 1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være landsdommer,denne er udnævnt af erhvervsministeren
 2. samt 18 medlemmer fra en af følgende organisationer:
  Dansk Metalarbejderforbund
  Specialarbejderforbundet i Danmark
  RestaurationsBranchens Forbund
  Dansk Sø-Restaurations Forening
  Dansk El-Forbund
  Maskinmestrenes Forening
  Dansk Navigatørforening
  Radiotelegrafistforeningen af 1917
  Dansk Arbejdsgiverforening
  Danmarks Rederiforening

  Økonomi- og erhvervsministeren udnævner formanden og medlemmerne af bemandingsnævnet, sidstnævnte efter indstilling fra de pågældende organisationer. Medlemmerne udnævnes for en periode af 3 år.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Både ejere, brugere samt arbejdstagerorganisation kan indbringe klager.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Adresse
 • Energistyrelsen
  Amaliegade 44
  1256 København K.
  Tlf.:33926700
  www.ens.dk/


Se også