Beboerklagenævnene

Klagenævnene behandler tvister vedrørende Loven om leje af almennyttige boliger

Beboerklagenævnet behandler blandt andet tvister vedrørende:

  • Betaling af varme og el

  • Vedligeholdelse

  • Overtrædelser af husordenen

  • Tilbagebetaling

  • Fraflytning

  • Bytte og fremleje

Hvem består nævnet af?  3 medlemmer:

  1. En formand, der har en juridisk baggrund. 
  2. To medlemmer, der er sagkyndige  i henhold til de almene boligforhold.

Alle kommuner, der har almene boliger, skal nedsætte mindst et beboerklagenævn, dog kan flere kommuner i fællesskab etablere et nævn.

Gebyr: 100 kr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist. Klagen sendes via kommunekontoret

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan ankes til Boligretten. Dette skal ske inden 4 uger

 

Adresse

Adressen på nærmeste Beboerklagenævn kan fås ved henvendelse på rådhuset.

Se også

Klage- og ankeinstanser i Danmark.
Juridiske hjælpemuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter