Beboerklagenævnene


Klagenævnene behandler tvister vedrørende Loven om leje af almennyttige boliger

Beboerklagenævnet behandler blandt andet tvister vedrørende:

Hvem består nævnet af? 3 medlemmer:

  1. En formand, der har en juridisk baggrund.
  2. To medlemmer, der er sagkyndige i henhold til de almene boligforhold.

Alle kommuner, der har almene boliger, skal nedsætte mindst et beboerklagenævn, dog kan flere kommuner i fællesskab etablere et nævn.

Gebyr: 100 kr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist. Klagen sendes via kommunekontoret

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan ankes til Boligretten. Dette skal ske inden 4 uger

Adresse
  • Adressen på nærmeste Beboerklagenævn kan fås ved henvendelse på rådhuset.Se også