Beboerklagenævnene


Klagenævnene behandler tvister i forhold til lov om leje af almene boliger.


Lov om leje af almene boliger omhandler blandt andet regler om bytte og fremleje, overtrædelse af husordenen, vedligeholdelse, fraflytning, tilbagebetaling samt betaling af varme og el.

Hvem består nævnet af? 3 medlemmer

  1. En formand, der har en juridisk baggrund
  2. To medlemmer, der er sagkyndige med hensyn til almene boligforhold

Gebyr: 1.000 kr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist. Klagen skal fremsendes til kommunekontoret

Kan afgørelsen ankes? Ja. Afgørelsen kan ankes til Boligretten. Dette skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Adresse
  • Adressen på det nærmeste beboerklagenævn kan fås ved henvendelse på rådhuset.


Se også