Ankenævnet for Køreundervisning


Ankenævnet behandler klager over kørelæreres teoretiske eller praktiske køreundervisning


Hvem består nævnet af?5 medlemmer

1. En formand, der er dommer
2. To medlemmer, der er udpeget af Forbrugerrådet Tænk
3. To medlemmer, der er udpeget af Dansk Kørelærer-Union

Gebyr:150 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis forbrugeren får helt ellerdelvis medhold i klagen.

Klagefrist: ingen.

Hvem kan klage?Private forbrugere.

Klageformular

Adresse

Industrivej 21,

4000 Roskilde

Telefon:63 33 10 59

ankesag@dku.dk

www.ankesag.dkSe også