Ankenævnet for Køreundervisning


Ankenævnet behandler klager over kørelæreres teoretiske eller praktiske køreundervisning


Hvem består nævnet af?  5 medlemmer

1. En formand, der er dommer
2. To medlemmer, der er udpeget af Forbrugerrådet Tænk
3. To medlemmer, der er udpeget af Dansk Kørelærer-Union

Gebyr: 150 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis forbrugeren får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist: ingen.

Hvem kan klage? Private forbrugere.

Klageformular

Adresse

Industrivej 21,

4000 Roskilde

Telefon: 63 33 10 59

 

ankesag@dku.dk         

www.ankesag.dkSe også