Ankenævnet for Forsikring


Ankenævnet behandler klager fra private forsikringstagere, der er blevet uenige med deres forsikringsselskab om forsikringsbetingelserne, fortolkningen eller størrelse af en erstatning.


Hvem består nævnet af?

  1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være landsdommer.

Derudover består nævnet af et uspecificeret antal medlemmer, der, ligesom formanden, er udpeget af Forsikring & Pension og Forbrugerrådet

Gebyr: 200 kr. Hvis klageren helt eller delvist får medhold eller hvis klagen bliver afvist, får klageren tilbagebetalt gebyret.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Alle forbrugere kan som privatforbrugere klage. Dog kan man ikke klage over 3. parts forsikringsselskab.

-------------------------------------------

Adresse


Se også