Adoptionsnævnet


Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådene, formidler viden og matcher børn til national adoption.


Hvem består nævnet af? 10 medlemmer:

  1. En formand, der skal være landsdommer eller højesteretsdommer,
  2. Et medlem, der er socialrådgiver
  3. Et medlem, der er psykolog
  4. Et medlem, der er speciallæge i pædiatri
  5. Et medlem, der er voksenpsykiater
  6. Et medlem, der er børnepsykiater
  7. Et medlem, der er læge i intern medicin
  8. Et medlem, der er jurist fra Ankestyrelsen
  9. To medlemmer, der er lægmænd

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Snarest efter at afgørelsen er truffet i Adoptionssamrådene.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Adresse


Se også