Voldgiftsnævnet for bygge - og anlægsvirksomhed


Voldgiftsnævnet behandler klager vedrørende arbejder og leverancer i bygge - og anlægsbranchen.


Nævnet kan kun behandle tvister, hvori begge parter frivilligt har valgt at lade sagen afgøre ved en voldgift

Hvem består nævnet af?

11 medlemmer, hvoraf 9 er udpeget af centrale aktører på bygge- og anlægsområde

Gebyr: Der er intet klagegebyr, men der skal betales honorar for sagens behandling af skønsmænd og voldgiftsdommere

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes? Nej. Nævnets afgørelser endelige.

Adresse
  • Vesterbrogade 2 B, 2.sal
    1620 København V
    Tlf.: 33133700
    www.voldgift.dk


Se også