Værnepligtsnævnet


Nævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet på en session om udelukkelse eller udsættelse af en værnepligttjeneste.


Hvem består nævnet af? 6 medlemmer:

  1. En formand, der er dommer
  2. Et medlem, der er læge
  3. Fire øvrige medlemmer

Gebyr: Der er intet gebyr.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Hvis klageren får medhold, kan Værnepligtsnævnet annullere en indkaldelsesordre eller stille den i bero.


Adresse
  • Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup

                                


Se også