Værnepligtsnævnet


Nævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet på en session om udelukkelse eller udsættelse af en værnepligttjeneste.

Hvem består nævnet af?6 medlemmer:

  1. En formand,der er dommer
  2. Et medlem, der er læge
  3. Fire øvrige medlemmer

Gebyr:Der er intet gebyr.

Kan afgørelsen ankes?Nej.

Andet:Hvis klageren får medhold, kan Værnepligtsnævnet annullere en indkaldelsesordre eller stille den i bero.


Adresse
  • Lautruphøj 8, Postbox 345, 2750 Ballerup


Se også