Udvalget vedrørende lokal radio og Tv


Udvalget træffer afgørelser i klagesager om lokale radio- og fjernsynsnævnenes afslag på ansøgning om tilladelse til lokal programvirksomhed og inddragelse af tilladelse til lokal programvirksomhed.


Hvem består nævnet af?5 medlemmer:

Alle medlemmer ar udpeget af kulturministeren og sidder for en 4-årig periode.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor klageren har modtaget afslag på ansøgningen.

Hvem kan klage? Alle, der er involveret i en sag om ansøgning eller inddragelse af tilladelse til lokal programvirksomhed.

Kan afgørelsen ankes? Nej

Adresse
  • Kulturministeriet
    Nybrogade 2
    1015 København K.
    Tlf.: 33923370
  • www.kum.dk


Se også