Tvistighedsnævnet


Nævnet behandler klager i forbindelse med uoverensstemmelse mellem en praktikvirksomhed og eleven på det pågældende sted, hvor der ikke kan indgås forlig.


Hvem består nævnet af?

I alt 5 medlemmer

1. En formand der er dommer

2. To faste medlemmer

3. To medlemmer som tiltræder den konkrete sag

De to faste medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). De to andre medlemmer udpeges til den konkrete sag af de forhandlingsberettigede organisationer, dvs. en repræsentant for henholdsvis arbejdsgiveren og arbejdstageren.

For at en klage kan indbringes for Tvistighedsnævnet, er det et krav, at der har været forsøgt at indgå forlig ved det faglige udvalg.

Gebyr:Der er intet gebyr

Klagefrist:Der er ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes?Ja, afgørelserne kan inden 8 uger indbringes for domstolene.

Adresse


Se også