Tipsungdomsnævnet


Nævnet behandler klager over Dansk Ungdoms Fællesråd sagsbehandling samt afgørelser om tildeling af støtte fra tipsmidlerne


Hvem består nævnet af? 3 medlemmer

  1. En formand
  2. To øvrige medlemmer

Alle medlemmerne er beskikkede af undervisningsministeren og sidder for en 4-årig periode.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen foreligger, skal klagen være indgivet.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Hvem kan klage? Alle, der har søgt Dansk Ungdoms Fællesråd om tilskud, kan klage

Adresse


Se også