Teleankenævnet behandler klager over “teletjenester”. Begrebet dækker både over fastnet, mobil og internetforbindelser.

Klagen kan vedrøre selve regningen, men også de vilkår, som er aftalt med teleselskabet. Det kan f. eks. være en klage over, at regningen udsendes forsinket, at en saldokontrolordningen ikke virker efter hensigten, at du ikke mener at have indgået en aftale med teleselskabet og lignende.

Teleankenævnet behandler som udgangspunkt ikke klager over kabel-tv, hostingsaftaler eller mangler ved selve telefonapparatet. Hvis klagepunktet indgår i en klage, som primært handler om teletjenesten, kan Teleankenævnet dog behandle den samlede klage.