Skyldrådene


Skyldrådet behandlede klager over ejendomsvurderinger, der er foretaget af det lokale vurderingsråd. Er nedlagt pr. 01.05.2002


Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte- og vurderingsområdet.

Hvem består nævnet af? 3 medlemmer:

Alle er udpeget af Skatteministeriet og sidder for en 4-årig periode

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Senest d. 1. juli eller i særlige tilfælde 4 uger efter det tidspunkt, hvor man har modtaget afgørelsen.

Hvem kan klage? Alle, der er utilfreds med deres ejendomsvurdering, kan indsende en begrundet skriftlig klage til Skyldrådet.

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan påklages til Landsskatteretten.

Andet: En klageskal sendes via det lokale vurderingsråd.

Adresse
  • Vurderingsrådene har sekretariat hos det lokale kommunekontor.


Se også