Skov- og naturstyrelsen

Styrelsen behandler klager over afgørelser, der er truffet efter naturbeskyttelsesloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, råstofloven samt skovloven.

ebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Inden 4 uger efter at afgørelsen, klageren ønsker at klage over, er truffet, skal klagen være fremsendt.

Kan afgørelsen ankes? Ja, den kan oftest indbringes for Naturklagenævnet.

 

Adresse

Frederiksborggade 15
1360 København K.
Tlf.:33955770
Fax: 33955784
www.mkn.dk 

Se også

Klage- og ankeinstanser i Danmark.
Juridiske hjælpemuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter