Skov- og naturstyrelsen


Styrelsen behandler klager over afgørelser, der er truffet efter naturbeskyttelsesloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, råstofloven samt skovloven.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Inden 4 uger efter at afgørelsen, klageren ønsker at klage over, er truffet, skal klagen være fremsendt.

Kan afgørelsen ankes? Ja, den kan oftest indbringes for Naturklagenævnet.

Adresse
  • Frederiksborggade 15
    1360 København K.
    Tlf.:33955770
    Fax: 33955784
    www.mkn.dk


Se også