Skatteankenævnene


Nævnene behandler klager over den kommunale skatteforvaltnings afgørelser.


Mange kommuner har slået sig sammen om et skatteankenævn. Der er i alt 19 skatteankenævn i Danmark

Hvem består nævnet af? mellem 5 og 15 medlemmer.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: 4 uger efter, at klageren har modtaget den skatteansættelse eller årsopgørelse, der klages over.

Hvem kan klage? Alle, der er der mener, at de er blevet behandlet forkert af de kommunale skattemyndigheder.

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan påklages til Landsskatteretten inden 3 måneder efter afgørelsen er truffet.

Andet: Før skatteankenævnet træffer sin afgørelse i en sag, får klageren mulighed for at kommentere sagen..

Adresse
  • Skatteankenævnene har adresse hos kommunen.


Se også