Registertilsynet


Tilsynet sikrer, at de oplysninger som offentlige myndigheder og private virksomheder registrerer ikke misbruges. Der behandles også sager om, hvilke oplysninger der må offentliggøres på Internettet.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? De borgere, der har mistanke om, at der er sket noget forkert eller ulovligt i forbindelse med en registrering, kan klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Adresse


Se også