Registertilsynet

Tilsynet sikrer, at de oplysninger som offentlige myndigheder og private virksomheder registrerer ikke misbruges. Der behandles også sager om, hvilke oplysninger der må offentliggøres på Internettet.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? De borgere, der har mistanke om, at der er sket noget forkert eller ulovligt i forbindelse med en registrering, kan klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

 

 

Adresse

Christians Brygge 28
1599 København V.
Tlf.: 33143844
Fax: 33133843
www.registertilsynet.dk

Se også

Klage- og ankeinstanser i Danmark.

Juridiske hjælpemuligheder.

 

 


Hit Counter