Radio - og Tv-reklamenævnet


Nævnet behandler klager vedrørende indholdet af radio- og Tv-reklamer samt genmæle overfor reklamer, der indeholder oplysninger af faktisk karakter.


Hvem består nævnet af?
3 medlemmer:

Alle medlemmer ar udpeget af kulturministeren og sidder for en 4-årig periode.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor indslaget, der klages over, har været bragt.

Hvem kan klage? Alle, der mener, at en reklame ikke følger bekendtgørelsen om reklamer, eksempelvis med hensyn til lovlighed, sandfærdighed, hæderlighed, sømmelighed og social ansvar.

Kan afgørelsen ankes? Nej

Adresse


Se også