Psykolognævnet


Nævnet behandler klager over autoriserede psykologers virksomhed.

Nævnet kan frakende psykologens autorisation, komme med kritik, føre et skærpet tilsyn og/eller komme med faglige påbud.

Hvem består nævnet af? 7 medlemmer:

  1. En formand, der er dommer og udpeget af børne- og socialministeren
  2. Et medlem, beskikket af børne- og socialministeren efter fælles indstilling fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner
  3. Et medlem, beskikket af børne- og socialministeren efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
  4. Et medlem, beskikket af børne- og socialministeren efter fælles indstilling fra Børnerådet og Børns Vilkår
  5. Tre medlemmer, beskikket af børne- og socialministeren efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening

Nævnets formand beskikkes for en periode på 5 år, mens de øvrige medlemmer beskikkes for en periode på 4 år.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Klagefrist:Der ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes?Nej


Adresse


Se også