Procesbevillingsnævnet


Nævnet behandler ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og Højesteret i både civile sager og straffesager. Nævnet behandler derudover klager over afslag på fri proces.

For at opnå en appeltilladelse i en sag, som ellers ikke kan ankes, kræves det, at sagen er af principiel karakter eller andre særlige grunde taler herfor. For at opnå fri proces, er det almindeligvis et krav, at du ikke selv har mulighed for at afholde de økonomiske omkostninger i sagen, samt at der er en rimelig grund til at føre sagen.

Hvem består nævnet af?

Afdelingen for appeltilladelser:

1. En formand, der er højesteretsdommer

2. Et medlem, der er landsdommer

3. Et medlem, der er byretsdommer

4. Et medlem, der er advokat

5. Et medlem, der repræsenterer retsvidenskaben

Afdelingen for fri proces:

1. En formand, der er landsdommer

2. Et medlem, der er byretsdommer

3. Et medlem, der er advokat

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: I sager om appeltilladelse gælder som hovedregel en frist på 2 eller 4 uger i civile sager og 2 uger i straffesager. I sager om fri proces gælder en frist på 4 uger fra tidspunktet, hvor du har modtaget afslaget.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Adresse

Store Kongensgade 1-3, 2., 1264 København K.
Telefon: 33 12 13 20
Email:
post@procesbevillingsnaevnet.dk
www.domstol.dk/procesbevillingsnaevnetSe også